Phòng lớn VIP

 • Số người: 4 người
 • View:
 • Diện tích: 20 m2
 • Giường: Đôi
Chỉ từ 800.000đ /Ngày CHI TIẾT

Phòng 2 giường VIP

 • Số người: 4 người
 • View:
 • Diện tích: 18 m2
 • Giường: Đôi
Chỉ từ 800.000đ /Ngày CHI TIẾT

Phòng VIP

 • Số người: 2 người
 • View: Thành phố
 • Diện tích: 17 m2
 • Giường: Đôi
Chỉ từ 700.000đ /Ngày CHI TIẾT

Phòng 1 giường view mặt tiền

 • Số người: 2 người
 • View:
 • Diện tích: 14 m2
 • Giường: Đôi
Chỉ từ 700.000đ /Ngày CHI TIẾT

Phòng đôi

 • Số người: 4 người
 • View: Thành phố
 • Diện tích: 17 m2
 • Giường: 2 Giường đôi
Chỉ từ 500.000đ /Ngày CHI TIẾT

Phòng đơn

 • Số người: 2 người
 • View:
 • Diện tích: 17 m2
 • Giường: Giường đôi
Chỉ từ 500.000đ /Ngày CHI TIẾT